O společnosti TRAIL Servis

TRAIL Servis a.s. je stavební společností s působností na území ČR se sídlem v Ústí nad Labem.

Hlavním podnikatelským záměrem naší společnosti je:

  • provádění železničního spodku a svršku vč. trakčního vedení
  • stavba a rekonstrukce mostů, provádění pozemních a inženýrských staveb
  • provozování drážní dopravy dle zák.č. 266/1994 Sb v rozsahu vydané licence
  • provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích
  • technický dozor stavebně technického stavu, měření a diagnostika koleje, poradenství
  • návrh technického řešení stavebně  technické způsobilosti železničních drah i vleček
    autorizovanou osobou

V roce 2015 jsme se stali členem Sdružení pro infrastrukturu železnic (SIŽ).

Historie

Historie společnosti TRAIL Servis a.s. sahá do roku 1997, kdy holding Viamont a.s. založil privatizací údržby traťového hospodářství Dolů Nástup Tušimice novou organizační jednotku, která se stala členem skupiny Viamont. Vzhledem k charakteru její činnosti dostala název Viamont Servis, neboť poskytovala údržbu a servis železničních vleček.
V roce 2011 došlo ke změně vlastnické struktury, společnost byla přejmenována na TRAIL servis a.s.
Nový vlastník dosadil nový management společnosti a stanovil novou strategii podniku , byla provedena restrukturalizace. Hlavním cílem bylo zefektivnit řídící procesy, zvýšit produktivitu práce a rozšířit obchodní činnost i pro celostátní dráhy.
Cílem společnosti je trvale vytvářet vhodné podmínky pro uspokojování potřeb zákazníků – provozovatelů železničních drah v oblasti zajištění bezpečného provozu s ohledem na hospodárně vydaných finančních prostředků.

Vedení společnosti

Ředitel společnosti
Ing. Pavel Juračka 

Obchodní ředitel
Ing. Radek Kudrnáč 

Ekonomický ředitel
Ing. Jiří Wagner 

Ředitel divize kolejových staveb
Ing. Dag Kraus 

Ředitel divize mostních staveb
Ing. Miroslav Jícha 

Ředitel divize údržby vleček
František Drbal