Kolejové stavby

Divize kolejových staveb zajišťuje především výstavbu, rekonstrukci a údržbu železničních drah, stanic, nástupišť, železničních přejezdů a objektů železničního svršku a spodku včetně trolejového vedení. Provádí údržbu a regeneraci výhybek a výhybkových částí.

Další stavební činnosti:

  • výstavba, rekonstrukce a oprava silnic a komunikací
  • výstavba, rekonstrukce obslužných komunikací, stezek, pěších zón a chodníků
  • výstavba, rekonstrukce zpevněných ploch, parkovišť, ramp, nájezdů,zpomalovacích zón a speciálních staveb
  • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas
  • realizace stavebních objektů inženýrských sítí a pozemního stavitelství

Součástí divize kolejových staveb je středisko mechanizace a středisko MTZ (materiálně-tehnického zabezpečení)

V případě dotazů kontaktujte ředitele divize kolejových staveb:
Ing. Dag Kraus
Tel: +420 724 346 447
e-mail: dag.kraus@viamontservis.cz

Realizované zakázky KOLEJOVÉ STAVBY

 

Rekonstrukce koleje ÚUL

Oprava SZZ v žšt. Děčín hl.n.

Rekonstrukce SZZ v žst. Lovosice

Rušení kolejí Ústí-Sever

Rekonstrukce přejezdu v žst. Zbraslavice

Rekonstrukce PZZ Trutnov-Svoboda n. Úpou